Technické poradenství

V portfoilu našich služeb nechybí ani poradenství technického charakteru v oblasti investiční výstavby. Mezi naše realizované projekty patří technická asistence pro společnosti Lesy ČR v oblasti kontroly stavebních rozpočtů. Dále zpracování akčního plánu protihlukových opatření pro Správu železniční a dopravní cesty SŽDC v lokalitách Plzeň, Ústí nad Labem a Teplice.

Inženýrsko-technická činnost

Technické posouzení předkládaných nabídek v rámci VŘ
  • předběžné posouzení nabídek uchazečů,
  • technicko-ekonomická kontrola rozpočtů staveb,
  • kontrola položkových rozpočtů z hlediska cen obvyklých
Zpracování akčních plánů
  • Analýza Strategických hlukových map,
  • Analýza Metodických návod pro akční plány protihlukových opatření,
  • Zpracování metodou ray-tracing s plnou podporou výpočtu 3D modelů akustických prostředí,
  • Výpočet hluku z dopravy dle tzv. holandské metodiky (RMR2)