Projektové řízení

Definicí projektu může být to, že se jedná o řízený proces změny. Je to soubor činností s jasným cílem, který je omezen časem, financemi a dalšími zdroji. Přitom není vždy jednoduché všechny tyto kroky definovat a nastavit. Už jen určení, co je vlastně cílem projektu. Pro každého to totiž může bát něco jiného. Naši konzultanti mají zkušenosti s řízením velkých projektů. Většinou jsou certifikováni dle normy ISO 10006 Projektový Manažer. Se zaměřením na implementaci a standardizaci procesů projektového řízení.

Projektové řízení
 • Řízení projektu ve fázy jeho realizace,
 • Dohled nad projektem a kontrolní a monitorovací činnosti s tím související,
 • Aktualizace časových a finančních harmonogramů projektu,
 • Administrace průběžných monitorovacích zpráv,
 • Administrace změnových listů projektu ve vztahu k poskytovateli dotačních prostředků,
 • Administrace žádostí o změnu RoPD v případě přání investora,
 • Úpravy a aktualizace dat v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Příprava finančního harmonogramu plnění, zpracování a aktualizace finančně platebního kalendáře,
 • Administrace projektu v elektronickém prostředí poskytovatele podpory v průběhu realizace projektu,
 • Administrace žádostí o platbu dle pravidel stanovených poskytovatelem podpory,
 • Supervize dokumentů zpracovávaných v rámci realizace projektu, koordinace plnění cílů projektu s podmínkami danými dokumentací příslušného dotačního titulu,
 • Supervize procesů v rámci realizace projektu,
 • Koordinace postupů všech zúčastněných stran projektu ve vztahu k poskytovateli dotace,
 • Další navazující činnosti vedoucí ke správné realizaci projektu.