Žádosti o dotace

Naše společnost se zabývá zpracováním žádostí o dotace napříč celým spektrem operačních programů. Zpracováváme kompletní žádosti o dotace včetně povinných i nepovinných příloh. Pomáháme definovat projektový záměr, poskytujeme konzultace k přípravě projektové dokumentace (nebo její zpracování dokážeme přímo zajistit). Zpracujeme studie proveditelnosti, Finančně ekonomickou analýza a další povinné součásti.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
 • identifikaci projektového záměru z hlediska jeho připravenosti,
 • monitoring dotačních příležitostí pro spolufinancování projektového záměru,
 • analýzu rizik v rámci přípravy a realizace projektového záměru,
 • zpracování žádosti o finanční podporu v předepsaném formátu dle závazných pravidel daného dotačního titulu,
 • zpracování Studie proveditelnosti projektu,
 • zpracování Finanční analýzy projektu,
 • koordinaci a přípravu všech příloh k žádosti,
 • konzultace žádosti před jejím odevzdáním s poskytovatelem dotace,
 • kompletace odevzdání/předložení žádosti v požadovaném počtu paré,
 • vypořádání případných připomínek k žádosti – aktivní součinnost s poskytovatelem dotace.
 • Více informací o zpracovaných žádostech pro naše klienty njdete v sekci Reference.