O nás

Stručné představení společnosti Sofis Grant

Společnost SOFIS GRANT vznikla v roce 2014, přesto se může pochlubit vysokou kvalitou a odborností poskytovaných služeb, jelikož spolupracuje s odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti fondů Evropské unie a disponují profesionálním přístupem založeným na ekonomické, právní a technické odbornosti vyplývající z více jak desetileté praxe získané v tuzemsku i v zahraničí.

Společnost SOFIS GRANT je specializovaná poradenská a konzultační firma působící v oblasti dotačního financování projektů a projektových záměrů, především z prostředků fondů Evropské unie a s tím spojené zajištění služeb kompletního poradenství, a to především v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství.

Poskytujeme komplexní poradenské a konzultační služby při tvorbě koncepcí, plánování, přípravě, řízení, realizaci a kontrole projektů v různých oblastech a odvětvích.

Zejména se soustředíme na následující aktvity
  • Zpracování analýz možných dotačních příležitostí projektových záměrů.
  • Zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a užitků, studie optimalizace nákladů, organizační studie, analýzy rizik a jejich redukce, strukturace rizik a návrh jejich zajištění, identifikace investičních potřeb a návrhy jejich ekonomicky udržitelného splnění, návrhy nástrojů financování a jeho zajištění, finanční modelování.
  • Zpracování žádostí o finanční podporu z různých oblastí, resp. operačních projektů.
  • Komunikaci s veřejnou správou (státními orgány, regionálními a municipálními zástupci), financujícími subjekty (s významnými investory, bankovními domy a fondy), provozní sférou a dodavatelskými organizacemi (s provozovateli infrastruktury – voda, veřejná doprava, energetika, zpracování odpadů atd.) a dodavatelskými organizacemi (stavebnictví, projektové inženýrství, tvorba software atd.).
  • Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek – činnosti související s organizací výběrových řízení na dodavatele projektů (stavebních prací, dodávek), včetně zpracování zadávací dokumentace, dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
  • Právní a technické poradenství v oblasti koncesních řízení – činnosti související s organizací koncesních řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury, včetně zpracování Koncesních projektů a Koncesní dokumentace, dle zákona č. 139/2006 Sb., v platném znění.
  • Vedení projektů ve fázi jejich implementace, zajištění externího management a monitoringu projektu ve vztahu k pravidlům Evropské unie a legislativě ČR, dohled nad realizací projektů, financováním, zpracování monitorovacích zpráv, hlášení o pokroku, žádostí o platbu, závěrečných zpráv, závěrečného vyhodnocení akce, zpráv v době udržitelnosti projektu.

deska