Reference

Nyní realizujeme například:
slider-Pardubice
Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic
Projekt je financován z Operačního pogramu Životní prostředí (OPŽP):
 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Kompletní proces administrace připomínek SFŽP
 • Finanční a projektový monitoring v průběhu výstavby
 • Dotační management projektu ve vzthu k podmínkám OPŽP
 • Aktivní účast na realizaci stavby
slider-Pardubice
Koncesní řízení pro vlastníky VHI na Sokolovsku a Rokycansku
Projekt řeší kompletní proces koncesního řízení podle prvidel OPŽP
 • Zpracování koncesního projektu
 • Obhajoba koncesního projektu v zastupitelstvch obcí a na SFŽP
 • Zpracování kompletní koncesní dokumentace včetně finančních nástrojů OPŽP
 • Vypracování vlastního modelu kalkulace pro konsolidaci cen obalastí s podmínkami OPŽP a bez podmínek OPŽP
 • Administrace procesu koncesních řízení
slider-Přerov
Kompletní administrace Projektů z 52., 58., a 59. výzvy OPŽP
Zpracování žádostí, Administrace VŘ, Dotační i projektový management
 • Zádveřice-Raková - zametací stroj
 • Obec Příkazy - zametací stroj - zametací stroj
 • Technické služby města Liberec - zametací stroj
 • Technické služby města Tábor - zametací stroj
 • a dalších 9 projektů na snížení prašnosti nebo řešení bio odpadů
slider-Zadverice
Zpracování žádosti o dotaci na nákup zametacího stroje
Zádveřice-Raková
 • Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace pro výběry dodavatele.
 • Kompletní administrace procesu získání RoPD
 • Poskytování kompletních poradenských a administrativních služeb v rámci fáze realizace projektu.
 • Poskytování poradenských služeb v rámci fáze ukončení a vyhodnocení projektu.
slider-Zadverice
Technický dozor investora "Dostavba mateřské školy"
Všestary
 • Zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy
 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace pro výběry dodavatele.
 • Kompletní administrace procesu získání RoPD
 • Poskytování kompletních poradenských a administrativních služeb v rámci fáze realizace projektu.
 • Technický dozor investora
Přehled profesních zkušeností zaměstnanců společnosti SOFIS GRANT

Společnost SOFIS GRANT zaměstnává  tým odborných pracovníků, kteří se pohybují v oboru financování projektů z Evropské unie od samotného počátku vstupu České republiky do EU, a to včetně období, kdy byly k financování využívány předvstupní nástroje. Pro přehled uvádíme následující výčet některých referenčních projektů, které realizovala BUĎ společnost SOFIS GRANT, nebo na nich ve vedoucích pozicích jiných společností působili členové našeho týmu:

Název referenční

zakázky

 

 

Název objednatele

referenční zakázky

 

 

Specifikace rozsahu

referenční zakázky

 

 

Termín

dokončení

referenční

zakázky

1 Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Zpracování žádosti o finanční podporu včetně zpracování finančně ekonomické analýzy, z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 1, pro klienta Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka a Bc. Kateřina Danišová.

 

2012 – 2013
2 Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI. Karlovarský kraj Zpracování žádosti o finanční podporu z IOP, následný management a monitoring projektu v implementační fázi a závěrečného ukončení projektu.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka a Bc. Kateřina Danišová.

 

1. června 2011 – 31. prosince 2013
3 Zajištění přenosu dat a informací na území statutárního města Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary Zpracování žádosti o finanční podporu z IOP, následný management a monitoring projektu v implementační fázi a závěrečného ukončení projektu.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka a Bc. Kateřina Danišová.

 

1. ledna 2012 – 30. září 2013
4 EMSEKO CZ Zlín – Modernizace technologie výroby obalových materiálů s využitím recyklovaných plastů“. EMSEKO CZ s.r.o. Zpracování žádosti o finanční podporu z OPPI.

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl a Bc. Kateřina Danišová.

 

VI.14
5 Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV Karlovarský kraj Zpracování žádosti o finanční podporu z IOP, následný management a monitoring projektu v implementační fázi a závěrečného ukončení projektu.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka a Bc. Kateřina Danišová.

 

20011 – 2015
6 Pořízení stroje pro efektivní manipulaci s odpadem TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA,

– zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

2014 – 2015
7 Svoz odpadu pro další zpracování TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2015
8 Svoz bioodpadu ve městě Táboře Technické služby Tábor s.r.o. Zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2015
9 Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Vřesovice Obec Vřesovice Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014
10 Zlepšení separace a svozu odpadů v obci Horní Moštěnice Obec Horní Moštěnice Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

Na začátku roku 2016 byl projekt vybrán jako z 10 ti projektů projektu pro audit Evropského účetního dvoru, nejvyšší kontrolní orgán EU, kontrola proběhla bez nálezu.

2014 – 2015
11 Zajištění výběru dodavatele pro pořízení komunálního nosiče nástaveb, včetně zametací nástavby a sypací nástavby pro zimní údržbu komunikací Technické služby Tábor s.r.o. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu v režimu nadlimitní veřejné zakázky.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014
12 Čistější silnice a chodníky v obci Lukov Obec Lukov Zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2015
13 Zavedení separace bioodpadu v Měchenicích Obec Měchenice Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2015
14 Snížení prašnosti v obci Vřesovice Obec Vřesovice Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014
15 Zefektivnění třídění odpadů Plast Plus s.r.o. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2016
16 Snížení prašnosti na území městyse Zlonice Městys Zlonice Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014
17 Svoz bioodpadu v Železné Rudě Město Železná Ruda Zajištění management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2016
18 Zkvalitnění svozu bioodpadu v obci Halenkov Obec Halenkov Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2015
19 Snížení prašnosti a zlepšování kvality ovzduší ve městě Liberec Technické služby města Liberec, a.s. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2014 – 2016
20 Kompostárna Bílov PROJEKT MORAVSKÁ s.r.o. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

2014 – 2015
21 Zpracování projektového záměru pro projekt kontinuálního měření emisí pro zařízení typu ZEVO Pražské služby a.s. Zpracování analýzy, projektového záměru, projektového rámce a projektové dokumentace pro získá dotační příležitosti projektu kontinuálního měření emisí pro zařízení typu ZEVO.

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl

 

2015
22 Zpracování Analýzy potenciálu tvorby odpadů Obec Knínice Zpracování Analýzy potenciálu tvorby odpadů pro obec Knínice

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl

 

2015
23 Realizace školní zahrady v přírodním stylu pro MŠ Lužná Obec Lužná Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP. Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová 2014 – 2016
24 Audit dotačních možností Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zpracování Auditu dotačních možností investičních akcí pro období 2014 – 2020.

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl

2015
25 Poradenství o oblasti životního prostředí Ernst & Young, s.r.o. Poradenství pro zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP.

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl a Ing. Petr Spilka

 

2016
26 Oponentní posudek k analýze rizik mostního obvodu Brodek u Přerova České dráhy s.p. Zpracování Oponentních poznámek k Aktualizované analýze rizik mostního obvodu Brodek u Přerova.

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl a Ing. Petr Spilka

 

2015
27 Omezení prašnosti v obci Kamenice Obec Kamenice Zajištění managementu a monitoringu projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2016
28 Omezení prašnosti silnic – TBG Metrostav TBG Metrostav a.s. Zajištění managementu a monitoringu projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2016
29 Studie porovnání nároků na žadatele z nového OPŽP Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací České republiky Zpracování Studie porovnání nároků na žadatele z nového OPŽP s různou formou provozních vztahů včetně doporučení směrem k novým finančním nástrojům.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka, RNDr. Jan Mýl.

2016
30 Zpracování zadávací dokumentace na výběr dodavatele projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ JV PROJEKT VH s.r.o. Zpracování zadávací dokumentace na výběr dodavatele projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“

Službu realizoval Ing. Petr Spilka, Bc. Kateřina Danišová

 

2016
31 Pořízení hasičského vozu pro obec Kamenice Obec Kamenice Zpracování žádosti o finanční podporu z IROP, 19. Výzvy.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová.

 

2016
32 Analýza potenciálu produkce bioodpadu v okolí silnic a dálnic Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracování Analýzy potenciálu produkce bioodpadu v okolí silnic a dálnic. Službu realizoval RNDr. Jan Mýl 2016
33 Energetické úspory pro ZŠ Kamenice a OÚ Kamenice Obec Kamenice Zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP. Službu realizoval Bc. Kateřina Danišová a Ing. Petr Spilka 2016
34 Čistější silnice a chodníky v Praze 7 Sedmá ubytovací s.r.o. Zajištění managementu a monitoringu projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

2016
35 Provoz a správa centrálního zásobování teplem města Horní Slavkov Město Horní Slavkov Zajištění koncesního řízení na výběr provozovatele souboru nemovitého majetku a technologie sloužící k zajištění výroby a distribuce tepla a teplé užitkové vody ve městě Horní Slavkov, včetně zpracování koncesního projektu.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

2016
36 Snížení prašnosti ve městě Zdice Město Zdice Zajištění managementu a monitoringu projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ. Projekt spolufinancován z OPŽP. Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová a Ing. Petr Spilka 2016
Zavedení separace bioodpadu ve Zdicích

 

37 Zpracování závazného vzoru smlouvy o dílo na realizaci části akce Dostavba dešťové kanalizace Hranice Město Hranice Zpracování závazného vzoru smlouvy o dílo na realizaci části akce „Dostavba dešťové kanalizace Hranice“ a zpracování závazného vzoru smlouvy o dodávce služeb na poskytování TDI na realizaci části akce „Dostavba dešťové kanalizace Hranice“

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová a Ing. Petr Spilka

 

2016
38 Zajištění výběru dodavatele stavebních prací a poskytovatele TDI na akci „Dostavba kanalizace Hranice“ Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a poskytovatele TDI na akci „Dostavba kanalizace Hranice“

Službu realizoval Bc. Kateřina Danišová a Ing. Petr Spilka.

 

2016
39 Zpracování zadávací dokumentace pro výběr TDI na akci „Dostavba kanalizace Hranice“ Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr TDI na akci „Dostavba kanalizace Hranice“

Službu realizoval Bc. Kateřina Danišová a Ing. Petr Spilka.

 

2016
40 Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary Obec Všestary Zpracování a podání projektové žádosti na přístavbu Mateřské školky, včetně zateplení obvodového pláště stávající budovy MŠ Všestary – zajištění energetických úspor budovy, v rámci Výzvy č. 77, oblasti podpory 3.3 –Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (Mateřské školy), z ROP SČ. Leden 2014 – únor 2014
Součástí služeb bylo dále:
– zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu,
– zajištění podkladů pro vydání RoPD,
– management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP),
– zpracování podkladů pro ZVA,
– zpracování ZMZ.
Službu realizoval Ing. Petr Spilka, RNDr. Jan Mýl a Bc. Kateřina Danišová
41 Rekonstrukce místních komunikací v obci Všestary Obec Všestary Zpracování a podání projektové žádosti na rekonstrukci místních komunikací v obci Všestary, v rámci Výzvy č. 85A, z ROP SČ. V.15
Službu realizoval Ing. Petr Spilka, RNDr. Jan Mýl a Bc. Kateřina Danišová
 
42 Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Poskytování služeb Odborného poradce projektu – dotační management ve fázi realizace projektu, který je financován z OPŽP, prioritní osy 1, pro klienta Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

srpen 2014 – prosinec 2015
43 Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary Obec Všestary Zajištění služeb Technického dozoru investora a odborného dotačního managementu projektu ve fázi realizace projektu.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka a Bc. Kateřina Danišová

 

Říjen 2014 – srpen 2015
44 Pořízení mobilní

kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna

 

Město Újezd u Brna Zajištění výběrového řízení a zpracování zadávací dokumentace na dodávku mobilní kompostárny v rámci projektu financovaného z Operačního programu životní prostředí, Výzvy 52., pro obec Újezd u Brna.

Zajištění dotačního managementu ve fázi realizace a závěrečného vyhodnocení projektu.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová.

Červen 2014 – duben 2015
45 Zvýšení kapacity systému separace a svozu

tříděných komunálních odpadů městyse Štěkeň

 

Obec Štěkeň Zpracování a podání projektové žádosti v rámci LXIV. Výzvy, z OPŽP, prioritní osy 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady. Zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu, zajištění podkladů pro vydání RoPD, management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP), zpracování podkladů pro ZVA, zpracování ZMZ.

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl a Bc. Kateřina Danišová.

 

I.15
46 Snížení prašnosti v obci Zádveřice-Raková Obec Zádveřice-Raková Zpracování a podání projektové žádosti v rámci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), v rámci LIX. Výzvy na pořízení zametacího vozu pro snížení prašnosti v obci Zádveřice-Raková. Součástí služeb bylo dále:

– zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu,

– zajištění podkladů pro vydání RoPD,

– management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP),

– zpracování podkladů pro ZVA,

– zpracování ZMZ.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

VI.14
47 Efektivnější svoz BRKO ve městě Heřmanův Městec Město Heřmanův Městec Zpracování a podání projektové žádosti v rámci LXIV. Výzvy, z OPŽP, prioritní osy 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady, na pořízení svozového vozu a kontejnerů na BRKO.

Součástí služeb bylo dále:

– zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu,

– zajištění podkladů pro vydání RoPD,

– management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP),

– zpracování podkladů pro ZVA,

– zpracování ZMZ.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

I.15
48 Snížení prašnosti v obci Příkazy Obec Příkazy Zpracování a podání projektové žádosti v rámci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), v rámci LIX. Výzvy na pořízení zametacího vozu pro snížení prašnosti v obci Příkazy. Součástí služeb bylo dále:

– zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele projektu,

– zajištění podkladů pro vydání RoPD,

– management a monitoring projektu ve fázi realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s dodavatelem – kontrola fakturace a podmínek smlouvy, komunikace se SFŽP),

– zpracování podkladů pro ZVA,

– zpracování ZMZ.

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

VI.14
49 Zpracování/pořízení akčních plánů v okolí železničních tratí v aglomeracích Plzeň a Ústí nad Labem – Teplice pro časové období 2013 – 2018 Správa železniční dopravní cesty, s. o. Zpracování/pořízení akčních plánů v okolí železničních tratí v aglomeracích Plzeň a Ústí nad Labem – Teplice pro časové období 2013 – 2018.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka a RNDr. Jan Mýl.

 

Červenec 2014 – únor 2015
50 Doplnění systému odděleného sběru odpadů ve Zdicích Město Zdice Zpracování a podání projektové žádosti v rámci 5. Výzvy, z OPŽP, prioritní osy 3 – Odpady

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

Září – říjen 2015
51 Výstavba kanalizace obce Zádveřice včetně vybudování ZTV k RD Nadkopčí Zádveřice-Raková, I. Etapa – kanalizace Obec Zádveřice-Raková Zpracování a podání projektové žádosti včetně zpracování finanční analýzy, v rámci 21. Výzvy, z OPŽP, prioritní osy 1 – Čistota vody

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

Listopad 2015 – leden 2016
52 Výstavba kanalizačních sběračů A a B v obci Vítkovice v Krkonoších Obec Vítkovice Zpracování a podání projektové žádosti včetně zpracování finanční analýzy, v rámci 21. Výzvy, z OPŽP, prioritní osy 1 – Čistota vody

Službu realizovala Bc. Kateřina Danišová

 

Listopad 2015 – leden 2016
53 Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Zpracování a podání projektové žádosti včetně zpracování finanční a ekonomické analýzy, v rámci 21. Výzvy, z OPŽP, prioritní osy 1 – Čistota vody

Službu realizoval RNDr. Jan Mýl.

 

Listopad 2015 – leden 2016
54 Odkanalizování městské části Dolní Pochlovice-Kynšperk nad Ohří Sokolovská vodárenská s.r.o. Zpracování a podání projektové žádosti včetně zpracování finanční analýzy, v rámci 21. Výzvy, z OPŽP, prioritní osy 1 – Čistota vody

Službu realizoval Ing. Petr Spilka

 

Listopad 2015 – leden 2016
55 Rekonstrukce objektu sportovního zázemí SK Přerov Sportovní klub Přerov Podpora materiálně-technické základny sportu, program MŠMT, program 133512

Službu realizoval Ing. Petr Spilka

II.16
56 Zajištění organizačních a odborných činností spojených s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro vodohospodářské sdružení Rokycanska Vodohospodářské sdružení Rokycanska Předmětem plnění je zajištění organizačních a odborných činností spojených s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro Vodohospodářské sdružení Rokycanska. Kompletní zajištění koncesního řízení, včetně zpracování koncesního projektu, přičemž veškerá činnost je prováděna v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení v platném znění a zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka, RNDr. Jan Mýl, Bc. Kateřina Danišová.

Červen 2013 – prosinec 2015
57 Zajištění organizačních a odborných činností spojených s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolovská vodárenská s.r.o. Předmětem plnění je zajištění organizačních a odborných činností spojených s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. Kompletní zajištění koncesního řízení, včetně zpracování koncesního projektu, přičemž veškerá činnost je prováděna v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení v platném znění a zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Koncese ukončena

Službu realizoval Ing. Petr Spilka, RNDr. Jan Mýl, Bc. Kateřina Danišová.

 

 

2013 – 2015
58 Pořízení akčních plánů pro hluk z hlavních železničních tratí a pro hluk z železničních tratí v aglomeracích Praha a Brno – fáze II Správa železniční dopravní cesty, s. o. Zpracování/pořízení akčních plánů pro hluk z hlavních železničních tratí a pro hluk z železničních tratí v aglomeracích Praha a Brno – fáze II

Službu realizoval Ing. Petr Spilka a RNDr. Jan Mýl.

 

2016
59 Zpracování kalkulace vodného a stočného Obec Poříčí u Litomyšle Zpracování kalkulace vodného a stočného včetně souvisejícího ekonomicko-technického poradenství.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

2015
60 Zpracování kalkulace vodného a stočného Obec Nový Ples Zpracování kalkulace vodného a stočného včetně souvisejícího ekonomicko-technického poradenství.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

2015
61 Zpracování kalkulace vodného a stočného Město Mnichovo Hradiště Zpracování kalkulace vodného a stočného včetně souvisejícího ekonomicko-technického poradenství.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

2015
62 Zpracování kalkulace vodného a stočného Obec Nabočany Zpracování kalkulace vodného a stočného včetně souvisejícího ekonomicko-technického poradenství.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

2015
63 Zpracování kalkulace vodného a stočného Obec Černotín Zpracování kalkulace vodného a stočného včetně souvisejícího ekonomicko-technického poradenství.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

2015
64 Zpracování kalkulace vodného a stočného Město

Kašperské Hory

 

Zpracování kalkulace vodného a stočného včetně souvisejícího ekonomicko-technického poradenství.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

 

2015
65 Zpracování kalkulace vodného a stočného Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Zpracování kalkulace vodného a stočného včetně souvisejícího ekonomicko-technického poradenství.

Službu realizoval Ing. Petr Spilka.

2016