Vodovody a kanalizce

V oblasti vodovodů a kanalizací pomáháme vlastníkům vodohospodářské infrastruktury se zpracováním kompletních agendy podle zákonů o 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a 254/2001 Vodní zákon.

agendy podle zákonů o 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a 254/2001 Vodní zákon.

  • Návrhy majetkové evidence
  • Návrhy Plánu financování obnovy
  • Návrhy kalkulací cen vodného a stočného
  • Řešíme kompletní problematiku ekonomické udržitelnosti projektů spolufinancovaných z OPŽP
  • Zpracování FEA a přepočty a aktualizace finančních analýz