Kalkulačka

Projektové řízení

Pro naše klienty zajišťujeme celý projektový cyklus investičních akcí.

ČOVSlaný

Vodárenství

V rámci vodárenství pomáháme s realizací projektů dotovaných z fodů EU. Pro města a obce zajišťujeme komplexní pomoc v technických a ekonomických aspektech samoprovozování vč plnění legislativních povinností při provozování VHI

zakázky

Výběrová řízení

Zajistíme pro vás kompletní administraci procesu výběrových řízení všech kategorií i druhů. Připravíme zadávací dokumentaci a provádíme klienty celou administarcí až po podpis smlouvy s dodavatelem

EU

Dotační management

Zpracováváme žádosti o dotace, studie proveditelnosti a finannčí analýzy. V rámci dotačního managementu dále klientům poskytujeme podporu po celou dobu realizace i udržitelnosti projektů

Finanční poradenství

Zpracovávme ekonomické modely zejména vodhospodářských celků. Pomáháme s tvorbou finančních strategií v rámci investičních projektů.

hluk

Hlukové studie

Zpracováváme akční plány hlukových opatření v dopravě. Analzujeme šíření hluku a jeho geografické dopady s pomocí nástrojů GIS